Ανακοίνωση

Το Δ.Σ. του Μορφωτικού Συνδέσμου Νήσου Χάλκης Κωνσταντινουπόλεως θεωρεί επιβεβλημένη την αναβολή, λόγω κορωνοϊού, για την προφύλαξη της υγείας όλων μας, της Μεσημεριανής συνεστίασης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου. Θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση για το χρόνο πραγματοποίησης της. Ευχαριστούμε πολύ.